תמצית השיעור

שאלות מילוליות עם חיבור וחיסור שעות ודקות.