תמצית השיעור

נחבר מספרים מעורבים ושברים על ידי הפיכת המספר המעורב לשבר מדומה.