תמצית השיעור

נפתור תרגילים בחיבור וחיסור שברים על ידי מציאת המכנה המשותף