תמצית השיעור

שאלות מילוליות בנושא כפל שבר במספר שלם.