תמצית השיעור

שאלות מילוליות בנושא השבר כחלק מהכמות הכללית.