תמצית השיעור

שאלה מילולית בנושא הסכום ששולם עבור מספר נתון של מדבקות