תמצית השיעור

לצורך מדידת אורכים, מקובל להשתמש ביחידת אורך שהיא 1 ס''מ