תמצית השיעור

הגובה במשולש – קטע שיוצא מאחד הקודקודים ומאונך לצלע שמולו או להמשכה.