תמצית השיעור

שאלות מילוליות בנושא: השבר כחלק מכמות.