תמצית השיעור

שאלות מילוליות בנושא: חיבור מספרים מעורבים.