תמצית השיעור

נמצא יחס בין משקל הגבינה לכמות השומן שבה.