תמצית השיעור

משולש קהה זווית, משולש ישר זווית ושווה שוקיים.