תמצית השיעור

שאלות מילוליות בנושא: חיבור וחיסור מספרים מעורבים.