תמצית השיעור

נלמד לשרטט צורה ששטחה שווה לשטח הצורה הנתונה