תמצית השיעור

נלמד מהי יחידת שטח ונשרטט צורות בעלות מספר נתון של יחידות שטח.