תמצית השיעור

נתבקש לזהות משולש חד זווית וישר זווית.