תמצית השיעור

נפחית את מספר הקוביות שנתונות בשרטוט התיבה, ממספר הקוביות שממלאות את נפח התיבה