תמצית השיעור

נחשב את שטח הצורה השלמה שמורכבת מ-5 משולשים ששטח אחד מהם נתון