תמצית השיעור

שאלות מילוליות בנושא מציאת חלק מהכמות הכוללת.