תמצית השיעור

נחשב את המספר החסר על ידי פעולת החיבור והחיסור.