תמצית השיעור

נפתור שאלות מילוליות בנושא חילוק שברים.