תמצית השיעור

נפחית את שטח הריבוע הקטן משטח הריבוע הגדול ונקבל את השטח שצבוע באפור