תמצית השיעור

נהפוך את השעות לדקות ונחסר את שעת ההתחלה משעת הסיום של הפעילויות