תמצית השיעור

נפתור שאלה מילולית בנושא מחיר יחידה אחת כשנתון מחיר כללי