תמצית השיעור

נחשב כמה עלו ספרים מסוג מסויים ומסוג אחר ונחבר את התוצאות שלהם.