תמצית השיעור

תרגילי סדר פעולות חשבון. השלמת המספר החסר במשוואה.