תמצית השיעור

נלמד כיצד לערוך סדרה המורכבת ממספרים עשרוניים