תמצית השיעור

היקף משולש שווה שוקיים מורכב מאורך הבסיס ומאורכי שתי השוקיים.