תמצית השיעור

נחבר את זמן צאתה של גלית מביתה למספר הדקות שלקח לה להגיע לתחנה.