תמצית השיעור

סכום 2 שברים שווה לאחד בשתי דרכים שונות.