תמצית השיעור

זווית בת 20 מעלות ועוד זווית בת 80 מעלות נותנות יחד זווית בת 100 מעלות