תמצית השיעור

נפתור תרגילים עם שימוש בחוק הפילוג בכפל ובחילוק