תמצית השיעור

נחשב את שטח המלבן המורכב מחמישה ריבועים שכ''א מהם הוא בעל שטח נתון