תמצית השיעור

זווית בת 80 מעלות גדולה מזווית בת 50 מעלות וכדומה.