תמצית השיעור

שאלות מילוליות בנושא: כפל וחיסור מספרים שלמים.