תמצית השיעור

שרטט מרובע שיש לו זווית ישרה אחת, שתי זוויות ישרות.