תמצית השיעור

נמצא שטח משולש לפי נוסחה: בסיס כפול גובה חלקי 2