תמצית השיעור

נפתור שאלה מילולית עם כפל וחילוק מספרים שלמים.