תמצית השיעור

נלמד כיצד לצמצם שבר מורחב ולזהות את גורם ההרחבה..