תמצית השיעור

נשווה שבר באגף ימין של אי השיוויון לשבר הנמצא באגף שמאל