תמצית השיעור

נפתור שאלות מילוליות עם שימוש באומדן.