תמצית השיעור

נמצא את שטחו של משולש אחד מתוך שלושת המשולשים שמרכיבים את שטח הטרפז