תמצית השיעור

נשתמש בתכונת הדלתון הבאה: אלכסוני הדלתון מאונכים זה לזה