תמצית השיעור

נמצא מספר אפשרויות למציאת שטח מלבן השווה לשטח הריבוע