תמצית השיעור

נציע מידה מתאימה לכל אחת מהזוויות המשורטטות