תמצית השיעור

תרגילי זיהוי שברים גדולים/קטנים ממספר כלשהו.