תמצית השיעור

נפתור תרגילים בהם יש להפוך שבר למספר מדומה וההיפך.