תמצית השיעור

נפרק את הגוף המורכב לבסיס ולעמוד ונספור בכל חלק את מספר הקוביות שבו.