תמצית השיעור

נמצא את מיקום הספרה הנתונה בתוך המספר