תמצית השיעור

נלמד להבדיל בין זווית שטוחה, ישרה, חדה וקהה